Adóváltozás 2021. 01. 01-től

Adóváltozás 2021. január 1-től: ha január, akkor új adószabályok – ezt már minden hazai vállalkozás megtanulta. Az alábbiakban összefoglaltam azokat a változásokat, amelyek leginkább a kisebb vállalkozásokat érintik.

Változások a KATA-ban

Rendkívül népszerű adózási forma a kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA), kedvező adótételei és rendkívül egyszerű adminisztrációja miatt. A törvényhozók vélekedése szerint azonban túlságosan is sokan használták a korábbi munkaviszony bújtatott folytatására, ezért 2021. január 1-től szigorítanak a szabályokon. Ezzel kapcsolatban már korábbi cikkemben részletesen foglalkoztam. A cikket itt találod.

A nyári adócsomag részeként újabb adóváltozás 2021. január 1-jétől a kisadózó vállalkozások bizonyos bevételeire bevezetett 40%-os adó alapját változtatja meg a mostani törvénymódosítás. Ez alapján a kisadózó vállalkozásnak a külföldi kapcsolt vállalkozásától származó valamennyi bevétele, illetve az egyéb külföldi kifizetőtől származó 3 millió forintot meghaladó összegű bevétele után az adó alapja nem a teljes bevétel, illetve a 3 millió forintot meghaladó bevételrész egésze, hanem annak 71,42%-a lesz. A módosítás tehát figyelembe veszi azt a körülményt, hogy külföldről érkező bevétel esetén nem a külföldi kifizető, hanem a kisadózó köteles a 40 százalékos adót megfizetni.

adóváltozások 2021

Változások a KIVA-ban

2021. január 1-jétől a KIVA mértéke 12-százalékról 11 százalékra csökken. Ez összhangban van a szociális hozzájárulási adó idén július 1-jétől hatályba lépett csökkentésével. A jelenlegi 1 milliárd forintról ugyanakkor 3 milliárd forintra emelkedik az árbevételi korlát, illetve a mérlegfőösszegre vonatkozó értékhatár. Ezzel párhuzamosan megemelkedik az adóalanyiság megszűnését eredményező bevételszint is, a jelenlegi 3 milliárd forintról 6 milliárd forintra. A még hatályos szabályok szerint a kisvállalati adóalanyiság megszűnik, ha az adóalany állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott, végrehajtható, nettó módon számított adótartozása az év végén meghaladja az 1 millió forintot. Ekkor az adóhatóság az adóalanyiság megszűnéséről rendelkező határozatot hoz. A módosítás értelmében lehetővé válik az adóalanyiság megtartása, ha az érintett vállalkozások a rendelkező határozat véglegessé válásáig megfizetik a tartozást. Jellemzően azoknak a vállalkozásoknak éri meg a KIVA-t választani, amelyeknek magasabbak a személyi jellegű kifizetéseik, illetve a felhalmozott nyereség visszaforgatásával vagy tőke bevonásával folyamatos fejlesztéseket, beruházásokat hajtanak végre.

Változások az adóbeszedésben

Bizonyos esetekben maga az adó nem, csak annak beszedési módja változik. Januártól például a gépjármű-adót és az iparűzési adót nem az önkormányzatok, hanem a NAV szedi be, és a NAV felé is kell bevallani. Ez annyiban könnyebbség, hogy egykapus lesz az adatszolgáltatás, könnyebb lesz az adminisztráció. Különösen a több telephelyen működő vállalkozásoknak lesz egyszerűbb, hogy nem külön-külön kell az érintett önkormányzatok felé bevallást tenni, hanem egyetlen felületen lehet elintézni mindent.

Áfabevallások elkészítése

Az új adójogszabályok szerint a jövő év második félévétől az adóhatóság – a magánszemélyek szja-hoz hasonlóan – elkészítheti a vállalkozások áfabevallásának tervezetét is. Az szja-val ellentétben viszont fontos különbség, hogy ez a segítség igényli az adózó aktív közreműködését. A bevallás csak akkor „élesedik”, ha azt az adózó jóváhagyja. Az adózóknak ugyanis számlánként szükséges dönteniük a levonható adóról.

Online számlaadat-bejelentési kötelezettség

Fontos változás, hogy 2021. január 1-től ismét bővül a NAV felé online bejelentendő számlák köre. 2020. július 1-től már minden belföldi vállalkozás felé kiállított számlát fel kell tölteni a NAV rendszerébe, összeghatártól függetlenül. Ezzel kapcsolatban már korábbi cikkemben részletesen foglalkoztam. A cikket itt találod.
2021. január 1-től ez úgy módosul, hogy már nem csak az adóalany felé kibocsátott számlákról, hanem minden nem adóalany: belföldi és külföldi magánszemély és adóalany részére kibocsátott számláról is adatot kell szolgáltatni az adóhatóság felé. Leginkább azoknak a vállalkozások jelenthet nagy változást, amelyek elsősorban magánszemélyeknek értékesítenek. Ugyanakkor pontosan ez a bejelentési kötelezettség teszi lehetővé a NAV számára, hogy elkészíthesse az áfabevallások tervezetét.

Elektronikus fizetés lehetőségének biztosítása

Szintén január 1-től lesz kötelező minden, a NAV-hoz bekötött online pénztárgéppel rendelkező vállalkozásnak, hogy biztosítsa az online fizetés lehetőségét vevőinek. Ez jelenthet bankkártya-leolvasó (POS-terminál) felszerelését, de a jogszabály lehetőséget biztosít a modern megoldások (például a QR-kódos fizetés) használatára is.