cégfelszámolás

Cégfelszámolás

Fizetésképtelen vállalkozások megszűntetése vagy reorganizációja jogkövetkezmények nélkül.

A cégfelszámolás alapvetően kettő részre osztható: a bíróság előtt folyó megindítási szakasz, amelyben a fizetésképtelenség vizsgálatával elbírálja a felszámolás lefolytatására irányuló kérelmet. A felszámolás második szakasza a felszámoló által elvégzett lefolytatási szakasz.

Amennyiben adott cég vezetősége úgy dönt, hogy be kívánja fejezni a tevékenységét és a vállalkozásnak nincs tartozása, dönthetnek a végelszámolásról. Ameddig a cégben tartozás van, végelszámolással nem lehet azt megszüntetni! Nagy adótartozás esetén a NAV vagy egy hitelező, beszállító is indíthat a cég ellen felszámolási eljárást. Amennyiben nem tudnak a követelésről megegyezni, a Cégbíróság felszámolás alá vonja a céget és kijelöli a felszámolót.

A cégfelszámolás a fizetésképtelen gazdálkodó szervezetek jogutód nélküli megszüntetésére szolgáló eljárás. Célja, a hitelezők kielégítése törvényben meghatározott módon. A felszámolási eljárás az adós, a hitelező, a végelszámoló, a cégbíróság vagy büntetőügyben eljáró bíróság kezdeményezése alapján indulhat.

Tapasztalatom alapján az ilyenkor leggyakrabban felmerült problémák a következők:

  • tárgyi eszközök a cégben
  • tagi hitel
  • hiányos könyvelési anyag, elmaradt adóbevallások

Sajnos szomorú tapasztalat, hogy rengeteg hamis és félinformáció kerül ki az internetre a felszámolási eljárások kapcsán. A gyakorlati életben is számos fals információ kering a cégfelszámolás kapcsán, amit teljesen inkompetens személyek tanácsolnak, ajánlanak a cégtulajdonosoknak, gazdasági társaságok vezetőinek (számos esetben előfordul, hogy gazdasági bűncselekmények elkövetésére „adnak tanácsot”). Kiindulni mindig a hatályos törvényi szabályozásból kell egy felszámolási eljárás során is. Kiemelt Törvényi Szabályozás:

– 1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról
– 2011. évi CXCVII. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény, továbbá az ezekkel összefüggő egyes törvények módosításáról
– 2011. évi CXCVII. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, a gazdasági társaságokról szóló új Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény), a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény, továbbá az ezekkel összefüggő egyes törvények módosításáról

A végelszámolás, felszámolás teljes folyamata alatt a segítségére tudok lenni. Vállalok végelszámolás, felszámolás előtti teljes körű számviteli feladatok elvégzését, a számviteli szolgáltatás végzését az eljárás teljes ideje alatt, egészen a vállalkozás hatósági törlésének megérkezéséig. Az általam vállalt feladatok a következőkre terjednek ki:

  • iratanyagok, számlák rendezése, átvizsgálása
  • szükség esetén előző időszakok könyvelése, bevallások pótlása, önellenőrzése
  • hatóságok felé a szükséges igazolások megkérése
  • kapcsolattartás az ügyvéddel, hatóságokkal, felszámolóval
  • mérlegek, beszámolók elkészítése
  • folyamatos kapcsolattartás, tanácsadás

Vannak azonban olyan speciális esetek, amikor egy felszámolásra váró, tartozással rendelkező vállalkozás még megmenthető. Ebben is tud könyvelőirodám segítséget nyújtani partnereimmel karöltve és így vállalkozását visszazökkentve a normál kerékvágásba, újra tudja működtetni.