cégalapítás

Cégalapítás

Tanácsadás a megfelelő vállalkozási forma kiválasztásához, majd annak gyakorlati megvalósítása.

Egy társaság cégbejegyzésének lebonyolítása az esetek többségében nem bonyolult feladat. Az úgynevezett egyszerűsített cégeljárás keretében, a törvény szerinti mintaszerződések alkalmazása esetén a cégbíróság bejegyzési eljárásának határideje egy munkanap. Mindent el lehet intézni az ügyvéd, közjegyző elektronikus aláírásával, internetes úton, már nem a postán kell az illetéket, csekket befizetni. Azonban a látszat kissé csalóka. A cég alapítását megelőzően ugyanis olyan döntéseket kell hozni, amelyek hosszú távú kihatással lehetnek a működésre, így célszerű azokat jól átgondolni. Könyvelőirodánk egyik kiemelt célja épp emiatt, hogy segítséget nyújtson a cégalapítás előtt állóknak. Ingyenes tanácsadással várjuk vállalkozás indítás, cégalapítás előtt, ahol minden felmerülő kérdést megválaszolunk. Segítünk kiválasztani a megfelelő adózási módozatot, tevékenységi kört, vállalkozási formát, hogy cége költségtakarékosan tudjon működni. Cégalapítás előtt érdemes megismerkednie a választható társasági formákkal:

Kft. alapítása

A vállalkozások körében a Kft. alapítása a legnépszerűbb, mivel a tulajdonosok felelősségvállalása korlátolt, azaz csak a cégben lévő tulajdonrészükig terjed. Kft. indítása történhet egy-, illetve több személlyel is. Kft. létrehozása 3.000.000 Ft-os törzstőkével történik. A vagyoni hozzájárulás lehet pénzbeli és apport. Cég alapítás előtt azonban elég csak egy részét a társaság rendelkezésére bocsájtani. A Kft. törzstőke fennmaradó összegét pedig elegendő a létesítő okiratban meghatározott időpontig a cég részére bocsájtani.

Bt. alapítása

Betéti társaság alapítása a Kft. alapítással ellentétben csak többszemélyes formában alapítható. A Bt. alapítás egy nagy előnye, hogy bármilyen kis összeggel, akár 2.000 Ft-tal is alapítható. Bt. létrehozása egy kül-, és egy beltaggal történik. A beltag a társaság működéséért korlátlanul, azaz teljes vagyonával felel. A kültag ezzel szemben csak a társasági szerződésben vállalt vagyoni betétje szolgáltatására köteles. Bt. alapításakor kötelező egy fő tevékenység megjelölése, azonban egyéb melléktevékenységek is megjelölhetők Bt. létrehozása során.

Kkt. alapítása

A Közkereseti társaság alapítás során, a létesítésére irányuló társasági szerződéssel a társaság tagjai arra vállalnak kötelezettséget, hogy korlátlan és egyetemleges felelősségük mellett, üzletszerű közös gazdasági tevékenységet folytatnak és az ehhez szükséges vagyoni hozzájárulást a társaság rendelkezésére bocsátják.
A Kkt, az összes tag személyes közreműködésén alapuló, kisebb tőkeigényű, alacsony kockázatú, családi jellegű vállalkozások kedvelt társasági formája.

A társas vállalkozások alapításán kívül egyéni vállalkozások létrehozásában is segítséget tudok nyújtani.