adóbevallás

Adóbevallás

Magánszemélyek és vállalkozások részére adóbevallás készítése annak érdekében, hogy ne Önnek kelljen egy bonyolult formanyomtatványt kitöltenie.

Az adóbevallás az adózó azonosításához, az adóalap, a mentességek, a kedvezmények, az adó, a költségvetési támogatás alapja és összege megállapításához szükséges adatokat tartalmazza. Az adózó az önadózással megállapított adóról – az eljárási illeték kivételével –, továbbá költségvetési támogatásról adónként, költségvetési támogatásonként az erre a célra rendszeresített nyomtatványon tesz adóbevallást.

Az adóbevallás benyújtásában akadályozott adózó az akadályoztatás megszűnését követő 15 napon belül tesz adóbevallást. A késedelem igazolására vonatkozó kérelmet (a továbbiakban: igazolási kérelem) a bevallással egyidejűleg kell benyújtani. Az adózó az állami adóhatósághoz az erre a célra rendszeresített nyomtatványon abban az esetben is adóbevallást nyújt be, ha a bevallási időszakban adófizetési kötelezettsége nem keletkezett. Az adó megfizetése, a költségvetési támogatás igénybevétele az adóbevallást nem pótolja. Az erre kötelezett adózónak akkor is kell adóbevallást tennie, ha az adót megfizette, vagy később fizetheti meg. Az ellenőrzés megkezdését követően a vizsgálat alá vont adó- és költségvetési támogatás vonatkozásában a be nem nyújtott adóbevallás nem pótolható. Az adóbevallást adótanácsadó, adószakértő ellenjegyezheti. Az ellenjegyzett hibás adóbevallás esetén a mulasztási bírságot az adóhatóság az adótanácsadó, adószakértő terhére állapítja meg.

Könyvelőirodám társaságok mellett egyéni vállalkozók és magánszemélyek részére  is vállalja adóbevallásuk elkészítését és határidőre történő benyújtását:

1. adóbevallás egyéni vállalkozók részére

Egyéni vállalkozók méltán legnépszerűbb adózási típusa a KATA. A kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) igazán kényelmes módot kínál az adózásra, mivel kiváltja az adózó kötelező járulékait is. Azonban nem választhatja bárki ezt az adózási formát. KATA választására csak egyéni vállalkozók, egyéni cégek, magánszemélyekből álló betéti és közkereseti társaságok jogosultak. Hozzá kell tenni, hogy nem választhatják az ingatlanok bérbeadásával és üzemeltetésével foglalkozók, valamint azok, akiknek az elmúlt 2 évben törölték vagy felfüggesztették adószámát. Havonta fix összeget kell megfizetni, ez főállású és másodállású kisadózók esetében 50.000, illetve 25.000 forint. Amennyiben valaki magasabb ellátási alapba szeretne tartozni, dönthet úgy, hogy havi 75.000 forintban állapítja meg a KATA összegét. Ezen felül csak akkor kell fizetni, ha a vállalkozás éves árbevétele meghaladja a nettó 6 millió forintot. Ilyen esetben a határ feletti összeg 40%-át még be kell fizetni. A 6 millió forintos határ sokakat összezavar, ezért fontosnak tartjuk megjegyezni: a KATÁ-t választhatják az ÁFA körbe tartozók és az alanyi mentességet élvezők is.

Sokan azt gondolják ezt az adózási nemet választók közül, hogy nincs szükségük könyvelőre a kevesebb adminisztráció miatt. Más kérdés, hogy jogszabály szerint nem kötelező egyéni vállalkozók részére könyvelő választása, de tapasztalataim alapján erősen javallott! Az új adózási móddal ugyanis csökkenthető a tevékenysége után kifizetett összeg és az adminisztráció, de a precizitás is különösen fontos. Könyvelő irodánkban kialakítunk Önnek egy megbízható nyilvántartási rendszert, ellenőrizzük számláit és adófolyószámláját, valamint elkészítjük az éves adóbevallását. Mivel egy alig néhány éves adóformáról van szó, várhatóak jogszabályi változások, ezekről természetesen idejében értesítjük Önt. A kevesebb adminisztráció alacsonyabb könyvelési díjat jelent. Ennek mértékéről a megadott elérhetőségeimen szívesen tájékoztatom.

2. adóbevallás magánszemélyek részére

Adóbevallásra magánszemélyeknek is szükségük lehet, mivel tény, hogy nem mindenki igazodik el a szükséges formanyomtatványok kitöltésével.
Ha azt szeretné, hogy mindez egyszerűbbé váljon, valamint hiánytalan és tökéletesen pontos legyen, könyvelőirodánk szívesen elkészíti Önnek adóbevallását. Csak a szükséges iratokat kell rendelkezésünkre bocsátani, minden mást elintézünk Ön helyett.
Amire szükségünk lesz bevallása elkészítéséhez:

  • munkáltatói igazolások minden munkahelytől, amelynél az adott évben dolgozott
  • igazolás az egyéb jövedelmekről
  • igazolás a munkanélküli ellátásról
  • amennyiben nem a munkáltató fizette ki, a táppénzről, a GYES-ről és GYED-ről szóló igazolás
  • ha ingatlan eladásból származó bevétele is volt, az ehhez kapcsolódó dokumentumok
  • önkéntes pénztári igazolások
  • bizonylat az év közben befizetett SZJA vagy EHO előlegről
  • a családi adókedvezmény igénybevételéhez a gyerekek neve, adóazonosítója és születési adatai.

Ezeken felül, ha szeretne rendelkezni adója 1%-áról, a kedvezményezett adószámát vagy technikai számát is.