KATA bevallás határideje

KATA bevallás határidő dátuma:
2012. évi CXLVII. törvény, a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 11. paragrafusa rendelkezik.

Ennek értelmében a kisadózó vállalkozás az adóévet követő év február 25-ig tesz nyilatkozatot adóalanyként az adóévben megszerzett bevételeiről. Ezt az állami adóhatóság által rendszeresített, papíralapon vagy elektronikus úton benyújtott nyomtatványon teheti meg.  Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett adóalany kizárólag elektronikusan küldheti be a NAV-hoz. A gyakorlatban minden egyéni vállalkozó és gazdasági társaság elektronikus kapcsolattartásra kötelezett. A nyomtatványt akkor is be kell nyújtani nullás tartalommal, ha a tárgyévben a vállalkozásnak nem volt bevétele. A nyilatkozat a jogkövetkezmények szempontjából bevallásnak minősül.

Mi történik ha év közben megszűnik a vállalkozás?

Ha az adóalanyiság év közben szűnik meg, a nyilatkozatot a megszűnést követő 30 napon belül kell megtenni.

KATA bevallás beadásakor az éves bevételi korlát túllépését, hogyan kell adminisztrálni?

Ha az adóévben 12 millió feletti bevételt szerzett, akkor a bevétel után 40 %-os mértékű adó megfizetésére is köteles. A bevallásban a megfelelő részben a külön adót bevallja és a külön adót megfizeti.
KATA bevallás

Adatszolgáltatás amennyiben egy partnertől 1 millió Ft feletti bevétel keletkezik

A kisadózó vállalkozás a bevallásban adatot szolgáltat bármely más személy (ide nem értve az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemélyt) nevéről, és címéről, és a naptári évben megszerzett, a kisadózó vállalkozás bevételének minősülő összegről, ha az meghaladja az 1 millió forintot. Az adatszolgáltatás teljesítése során nem kell figyelembe venni a kisadózó vállalkozás olyan bevételét, amelyről a kisadózó vállalkozás nem számlát vagy költségelszámolásra alkalmas bizonylatot állított ki.

Könyvelőirodánk reális áron, ha szükséges akár gyors határidővel is vállalja kisadózó egyéni vállalkozók KATA bevallás elkészítését és a szükséges határidőben történő benyújtását, hogy Önnek ne kelljen a formanyomtatványok benyújtásával bajlódnia. Sajnos a folyamatos jogszabályváltozások miatt, ami 2021-től a kisadózó vállalkozásokat is szigorúan érinti, már emiatt sem igaz az a kijelentés, hogy KATA-snak nem kell könyvelő! Amennyiben nincs könyvelője vagy nem elégedett a jelenlegi munkájával, kérem keressen meg a megadott elérhetőségeimen.

Forrás: https://net.jogtar.hu/