Egyszerűsített foglalkoztatás szabályai 2023. december 1-től

Egyszerűsített foglalkoztatás szabályai 2023. december 1-től módosultak. A minimálbér változásról szóló cikkem itt érhető el. Az egyszerűsített foglalkoztatás után a munkáltatót terhelő közterhek a minimálbérhez kötöttek. Megváltozott a napi közteher mértéke, a filmipari statiszták napi jövedelmének maximuma és a nyugellátás számítási alapja is. Az új szabályokat a 2023. december 1. után létrejövő, egyszerűsített foglalkoztatási jogviszonyokra kell alkalmazni.

A napi közteher mértéke

2023. december 1-től a munkáltató által fizetendő közteher mértéke a munkaviszony minden naptári napjára munkavállalónként:

 • mezőgazdasági és turisztikai idénymunkánál a hónap első napján érvényes minimálbér 0,5 százaléka, azaz 1 300 forint,
 • alkalmi munkánál a hónap első napján érvényes minimálbér 1 százaléka, azaz 2 700 forint,
 • filmipari statiszta alkalmi munkájánál a hónap első napján érvényes minimálbér 3 százaléka, azaz 8 000 forint.

A munkáltatónak a közterhet a tárgyhónapot követő hónap 12-éig a NAV Egyszerűsített foglalkoztatásból eredő közteher befizetések elnevezésű, 10032000-06057763 számlaszámú beszedési számlára kell megfizetnie.

A közteher kiváltja

a munkáltató oldalán a

 • szociális hozzájárulási adót,
 • rehabilitációs hozzájárulást,
 • az Szja tv-ben a munkáltatóra előírt adóelőleg-levonási kötelezettséget.

a munkavállaló oldalán

 • a társadalombiztosítási járulékot,
 • a személyijövedelemadó-előleg fizetését.Egyszerűsített foglalkoztatás

Ha a munkáltató a létszám-, idő-, illetve – filmipari statisztánál – kereseti korlát túllépésével létesít munkaviszonyt, nem alkalmazhatja az egyszerűsített foglalkoztatás kedvező rendelkezéseit.

Egyszerűsített foglalkoztatás bérei

Lehetőség szerint az egyszerűsített foglalkoztatás órabéres megállapodás legyen (van napibér is, de azt könnyen el lehet rontani). A minimálisan kifizetendő bérek 2023. december 1-jétől:

 • minimálbér (1 534 forint / óra) esetén 85 %, tehát 1 304 forint / óra,
 • szakképzettséget igénylő munkakörben történő foglalkoztatás esetén a garantált bérminimum (1 874 forint / óra) esetén 87 %, tehát 1 630 forint / óra.

Mentesített keretösszeg

Mentesített keretösszeg: amely összegig a munkavállaló egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelme szja-mentes továbbra is a napi minimálbér, illetőleg garantált bérminimum 130 %-a.

Ezen értékek a 2023. december 1-jén érvényes értékeket (minimálbér 266 800 forint, garantált bérminimum 326 000 forint) figyelembe véve:

 • minimálbér esetén 15 951 forint
 • garantált bérminimum esetén 19 487 forint

A maximálisan kifizethető napi munkabér összege a minimálbér napi összegének kétszerese, tehát 2024-ben 24 540 forint. Amennyiben ezen összegnél többet fizet a munkáltató, az a kifizetőnél költségként nem vehető figyelembe, tehát nem minősül a vállalkozás érdekében felmerült költségnek, ráfordításnak.

A filmipari statiszták napi jövedelme

A filmipari statiszta – e tevékenységéből származó – napi nettó jövedelme nem haladhatja meg a hónap első napján érvényes minimálbér 12 százalékát, azaz a 32 016 forintot.

Amennyiben a munkáltató a mentesített keretösszegnél többet fizet az alkalmazottjának, akkor a mentesített keretösszegen felüli részre a munkavállalónak az éves személyi jövedelemadó bevallásában 15 %-os személyi jövedelemadó fizetési kötelezettsége keletkezik.

Nem kell közterhet fizetni, ha:

 • a munkavállaló bizonyos egyezmények alapján másik tagállamban, illetőleg egyezményben részes másik államban biztosított,
 • az egyezmények alapján kiállított, a biztosítást tanúsító igazolással rendelkezik.

A nyugellátás számítási alapja

Egyszerűsített foglalkoztatási jogviszonyban álló munkavállalónál a nyugellátás számításának alapja

 • napi 1 300 forint köztehernél a hónap első napján érvényes minimálbér 1,4 százaléka, vagyis 3 700 forint naponta,
 • napi 2 700 forint vagy azt meghaladó köztehernél pedig a hónap első napján érvényes minimálbér 2,8 százaléka, azaz 7 400 forint naponta.

Forrás: https://nav.gov.hu