A köztartozásmentes adózói adatbázisban (KOMA) szereplés előnyei

Mi a köztartozásmentes adózói adatbázis (KOMA)?

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) közhiteles nyilvántartást vezet azokról az adózókról, amelyeknek nincs köztartozásuk. Ez a köztartozásmentes adózói adatbázis (KOMA). Számos előnye van annak, ha egy adózó szerepel ebben az adatbázisban: ez igazolja az adózó megbízhatóságát, gyorsíthatja az ügyintézést, kiválthat egyes igazolásokat.

Milyen előnyei vannak a felvételnek?

A köztartozásmentes adózói adatbázisban való szereplés helyettesíti például a tartozásmentességről szóló NAV-igazolást azokban az esetekben, amikor annak meglétét jogszabály írja elő. Ez azt jelenti, hogy igazolásként el kell fogadnia az igazolást kérőnek – például a pályázat kiírójának – a KOMA-szereplést igazolásként.
Ha viszont a köztartozásmentességről szóló igazolás bemutatását nem jogszabály írja elő, vagy a köztartozásmentességen kívül más NAV-nyilvántartásban szereplő adatot is igazolni kell, akkor az igazolást kérő dönti el, hogy elfogadja-e az igazolás helyett a KOMA-szereplést.

A köztartozásmentes adózói adatbázis (KOMA) további előnyei

– Ingyenes: illetékmentes a felvételi kérelem az adatbázisba.
– Nyilvános: az adatbázis regisztráció nélkül megtekinthető a NAV honlapján.
– Aktuális: az adatbázis minden hónap 10-én frissül.
– Hiteles: igazolhatja az adatbázisban szereplő pénzügyi megbízhatóságát az üzleti partnerek számára.
– Biztosítékmentességet jelent: 2 éves működés mellett a szereplés kiváltja a kockázati biztosítékot az EKÁER-ben.

Hogyan kérhető a felvétel?Köztartozásmentes adózói adatbázis

A felvételt kizárólag elektronikusan, a KOMA-nyomtatvány benyújtásával lehet kérni.
A KOMA-nyomtatvány a NAV honlapján itt érhető el.
Az egyéni vállalkozók és az adószámos magánszemélyek eldönthetik, hogy adóazonosító jellel, adószámmal vagy egyszerre mindkettővel szerepelnek a KOMA-ban.
Mindkét azonosítóval akkor szerepelhetnek, ha a felvételt két külön nyomtatványon nyújtják be: az egyiken az adószámot és az adóazonosítót, a másikon csak az adóazonosító jelet tüntetik fel.
Ha az adózó adószámmal és adóazonosító jellel is szerepel az adatbázisban, akkor mindkét azonosító alapján lekérdezhető tartozásmentessége. Ha az adószáma megszűnik, de a többi feltételnek megfelel, akkor az adóazonosító jellel továbbra is a KOMA-ban marad.
Az adózónak a KOMA-nyomtatványon nyilatkoznia kell arról, hogy a közzétételt megelőző hónap utolsó napjáig esedékes bevallási és befizetési kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz vagy tett. A KOMA-nyomtatványon kezdeményezhető a kérelem visszavonása is és a törlés az adatbázisból.

Milyen feltételei vannak a felvételnek?

A KOMA-ban kizárólag az az adózó szerepelhet, amelyik a közzétételt megelőző hónap utolsó napján az alábbi feltételeknek egyszerre megfelel:
– Nincs a NAV-nál nyilvántartott nettó adótartozása, valamint köztartozása.
– Nyilatkozata alapján az esedékes bevallási és befizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tesz vagy tett.
– Nem áll csődeljárás, végelszámolás, kényszertörlési, illetve felszámolási eljárás alatt.
– Csoportos adóalanyként nincs áfa-, illetve társaságiadó-tartozása.
– Adó megfizetésére kötelezettként nincs lejárt esedékességű tartozása.

Felvétel, elutasítás, törlés, fellebbezés

A feltételeknek megfelelő adózó első alkalommal a kérelem benyújtása utáni hónap 10-én kerül az adatbázisba, amit a NAV havonta felülvizsgál. Az adatbázisban mindaddig szerepel, amíg a feltételeknek megfelel, és kérelmét vissza nem vonja, törlését nem kéri. A felvételi kérelmet a hónap utolsó napjáig kell beadni a következő hó 10-ei szerepléshez.
Az adózó nem kap külön értesítést arról, hogy bekerült az adatbázisba.

A törlés és a felvételi kérelem elutasításának esetei

– Ha a felvételi kérelem benyújtási hónapjának utolsó napján az adózó a felvételhez előírt valamely feltételnek nem felel meg, a kérelem benyújtójának tárhelyére a NAV hiánypótlásra felszólító végzést küld.
– A végzésben szereplő hiányosságokat 10 napon belül lehet pótolni.
– Ha az adózó határidőn belül rendezi a végzésben szereplő hiányosságokat, és a hónap utolsó napján is megfelel a felvételi követelményeknek, akkor a következő hónap 10-én felvételt nyer az adatbázisba.
– Ha a kitűzött határidőn belül a feltételeket nem teljesíti, akkor a NAV elutasító határozat hoz.
– Ha az adózó már szerepel a KOMÁ-ban és a NAV a hónap utolsó napján megállapítja, hogy már nem felel meg az előírt feltételek valamelyikének, akkor az adózót az adatbázisból törli. A törlésről értesítést küld, ebben szerepel a kizárás oka.
– Ha az adózó a törlésről szóló értesítőben szereplő hiányosságok fennállását vitatja, az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül észrevételt tehet. Az adózói észrevételben foglaltakat a NAV 8 napon belül kivizsgálja. Ha a vizsgálat alapján megállapítható, hogy az adózó a feltételeknek megfelel, akkor a NAV az adózót haladéktalanul visszaveszi az adatbázisba.
– Ha az adózó az észrevétel alapján sem kerülhet vissza a KOMA-ba, a NAV elutasító határozatot hoz. Az elutasító határozat ellen a határozat átvételétől számított 8 napon belül fellebbezést lehet benyújtani. A fellebbezést a NAV 8 napon belül elbírálja. A fellebbezés illetéke 5 000 forint. Törlés után az új felvétel új KOMA-nyomtatvány benyújtásával kezdeményezhető.

Elérhetőség

A KOMA a NAV honlapján itt kérdezhető le.
A KOMA-ban adószám, adóazonosító jel vagy név alapján lehet egy adott adózót keresni. Az egyszerű keresés mellett csoportos lekérdezésre is lehetőség van, ilyenkor a lekérdezendő adóazonosító számokat egy Excel-fájlként kell az adatbázisba betölteni.

Közhitelesség

Mindaddig vélelmezni kell, amíg az ellenkezője be nem bizonyosodik, hogy
– a KOMA-ba bejegyzett adat helytálló;
– az onnan törölt adat már nem érvényes;
– jóhiszemű az, aki a KOMA-ban szereplő adatokban bízva szerez valamilyen jogot.

Forrás: https://nav.gov.hu