A kisvállalati adózás (KIVA) lényegi elemei és előnyei

A kisvállalati adózás választhatóságának legfontosabb kritériumai, hogy a KIVA alanyiság adóévét megelőző adóévben a vállalkozás:

– átlagos statisztikai állományi létszáma – a kapcsolt vállalkozások adataival együttesen – várhatóan nem haladja meg az 50 főt;
– kapcsolt vállalkozások adataival együttesen kiszámított bevétele várhatóan nem haladja meg a 3 milliárd forintot,
– mérlegfőösszege várhatóan nem haladja meg a 3 milliárd forintot.

Az adónem koncepciója

A kisvállalati adó egy egyszerűsített adónem, amely kiváltja
– a társasági adót,
– és a szociális hozzájárulási adót is.

Megjegyezzük, hogy a KIVA által korábban szintén kiváltott szakképzési hozzájárulás 2022. január 1-től megszűnt. Ennek a tehernek a megfizetésére a jövőben sem a kisvállalati adózók, sem más vállalkozások nem kötelezettek.
Figyelem! A 2021. június 30-ig kizárólag a szakképzési hozzájárulás alanyai által érvényesíthető, a szakképzési- vagy hallgatói munkaszerződéshez, felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodáshoz kapcsolódó, normatív adóvisszatérítés 2021. július 1-től a KIVA adózók számára is elérhetővé vált adó-visszaigénylés keretében. A szakképzési hozzájárulás megszűnését követően, a kisvállalati adóalanyoknak továbbra is lehetőségük lesz az adó-visszaigényléssel élni a szociális hozzájárulási adóról szóló törvény alapján.

Az adó alapja főszabály szerint (néhány korrekciós tétel mellett):

– a személyi jellegű kifizetések és jóváhagyott osztalék összege,
– amely a kapott osztalékkal és a nettó tőkebevonással is csökkenthető,
– de legalább a személyi jellegű kifizetések összege (minimum adóalap).Kisvállalati adó

Fontos kiemelni, hogy a KIVA alapjának meghatározásakor elhatárolt veszteség leírására is lehetőség van, ami a korábbi éveknek a személyi jellegű kifizetések figyelembevétele nélkül számított negatív adóalapjából keletkezik (pl. tőkebevonás miatt), továbbá a társasági adóalanyiság ideje alatt keletkezett és még fel nem használt elhatárolt veszteség is levonható. Az elhatárolt veszteséget – főszabály szerint – a személyi jellegű kifizetések figyelembevétele nélkül számított adóalap terhére kell leírni. A beruházó vállalkozások számára különösen kedvező szabály, hogy amennyiben az adózó új eszközöket szerez be vagy állít elő, úgy ezen tárgyévi kifizetések összegéig az elhatárolt veszteség és a tárgyévben keletkező veszteség (személyi jellegű kifizetések figyelembevétele nélkül számított tárgyévi negatív adóalap) a minimum adóalap terhére is elszámolható.

A kisvállalati adó (KIVA) kulcsa 2022-től 10 százalék.

Melyek a kisvállalati adózás legalapvetőbb előnyei?

– béreket terhelő adókulcs (10%) lényegesen kedvezőbb a kiváltott szociális hozzájárulási adó kulcsánál (13%),
– szociális hozzájárulási adót érintő foglalkoztatással összefüggő kedvezmények többsége (munkaerőpiacra lépők, három vagy több gyermeket nevelő munkaerőpiacra lépő nők, megváltozott munkaképességű személyek, szakképzettséget nem igénylő és mezőgazdasági munkakörben foglalkoztatott munkavállalók, illetve kutatók foglalkoztatása és kutatás-fejlesztési tevékenység utáni kedvezmények) a kisvállalati adóban is igénybe vehető a személyi jellegű kifizetések csökkentése révén,
– vállalkozásba visszaforgatott nyereség nem képez adóalapot, csak a vállalkozásból kivont nyereség (osztalék) után kell adózni,
– amennyiben a beruházások tőke bevonását (vagy a kapott osztalékok vállalkozásban tartását) igénylik, költségük a minimumadó, azaz a személyi jellegű kifizetések terhére is leírható az adóalapból.

Kinek ajánlott a kisvállalati adózás választása?

Mindezek alapján fő szabályként a KIVA választása nagy valószínűséggel megéri azon vállalkozásoknak, amelyeknél a bértömeg meghaladja a vállalkozás eredményét, vagy a tulajdonosok az eredmény jelentős részét visszaforgatják. Hosszabb távon pedig ez az adózási mód különösen kedvező a növekedni vágyó vállalkozások számára.

A kisvállalati adózásra való áttérés természetesen egyedi és körültekintő mérlegelést igényel.
Javasolt megvizsgálni a kisvállalati adóra való áttérés lehetőségét azon jogosult vállalkozások esetében, amelyeknél a személyi jellegű kifizetések jellemzően meghaladják a vállalkozás nyereségét, illetve amelyek a nyereségük visszaforgatásával, vagy tőke bevonásával jelentős fejlesztések végrehajtását tervezik.
A KIVA hagyományos adózással való összevetésekor szintén körültekintőnek kell lennie annak az adózónak, amely a szociális hozzájárulási adóból közfoglalkoztatottak után érvényesíthető kedvezményre jogosult, mert ez a kedvezmény a kisvállalati adóban nem elérhető.

Forrás: https://nav.gov.hu